Ilmoitus kuulutuksesta – Päätös Itä-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen ottotoiminnan vaikutustarkkailusta, Helsinki ja Sipoo

Asia
Päätös Itä-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen ottotoiminnan vaikutustarkkailusta, Helsinki ja Sipoo
Hakija
MH-Kivi Oy
Dnro
UUDELY/2119/2019

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa yllä mainitun tarkkailusuunnitelman tiedoksi julkisella kuulutuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Kuulutus ja tarkkailusuunnitelma pidetään nähtävillä 2.2.–11.3.2024 seuraavassa osoitteessa, mistä ne ovat luettavissa: http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (> Uusimaa). Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 02.02.2024