Meddelande om kungörelse – Ansökan enligt vattenlagen om godkännande av en recipientkontrollplan för tagande av stenmaterial från havet på Itä-Tonttu och Soratonttu havsområden, Helsingfors och Sibbo.

 

Ärende: Ansökan enligt vattenlagen om godkännande av en recipientkontrollplan för tagande av stenmaterial från havet på Itä-Tonttu och Soratonttu havsområden. Kontrollåliggandet baserar sig på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillståndsbeslut 19.5.2020 (Nro 191/2020, Dnr ESAVI/13576/2019).

Sökande: MH Kivi Oy

Framläggande av kungörelsen och kontrollplanen för allmänheten: Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (pdf)

 

Senast uppdaterad 20.01.2022