Ilmoitus kuulutuksesta – Vesilain mukainen hakemus MH-Kivi Oy:n Itä-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen ottotoiminnan vaikutustarkkailuohjelman Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Asia: Vesilain mukainen hakemus Itä-Tontun ja Soratontun merikiviaineksen ottotoiminnan vaikutustarkkailuohjelman hyväksymiseksi, Helsinki ja Sipoo. Tarkkailuvelvoite perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 19.5.2020 (Dnro ESAVI/13576/2019, Nro 191/2020).

Hakija: MH-Kivi Oy

Kuulutuksen ja tarkkailusuunnitelman nähtävilläpito: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (pdf)

Viimeksi muokattu 20.01.2022