Meddelande om förnyad kungörelse – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande: Rosk’n Roll Oy Ab
Dnr: ESAVI/25549/2021
Ärende: Ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på
regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls
framlagda för allmänheten 12.4-19.5.2022 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas.
Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av
kungörelsen.

Meddelande om förnyad kungörelse (pdf)

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 12.04.2022