Ilmoitus uudelleen kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Rosk’n Roll Oy Ab

 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Rosk’n Roll Oy Ab
Dnro: ESAVI/25549/2021
Asia: Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään
nähtävillä 12.4.–19.5.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

Ilmoitus uudelleen kuulutuksesta (pdf)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 12.04.2022