Meddelande om beslut – Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

 

Sökande       Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Dnr                ESAVI/22998/2018

Beslutsnr     250/2021

Ärende         Initiativ om ändring av miljötillstånd för Helsingfors-Vanda flygplats, Vanda

Meddelande om kungörelse (pdf)

 

Senast uppdaterad 01.09.2021