Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Hakija:          Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro:            ESAVI/22998/2018

Asia:             Aloite Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamiseksi, Vantaa

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

 

 

Viimeksi muokattu 01.09.2021