Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen, Finavia Abp

 

Meddelande om beslut (pdf)

Sökande Finavia Abp

Dnr ESAVI/13877/2019

Beslutsnr 91/2021

Ärende

Ändrande av miljötillståndet 4.8.2011, 49/2011/1 för Helsingfors-Vanda flygplatsen, Vanda

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på  regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 1.4–10.5.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

 

Senast uppdaterad 31.03.2021