Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Finavia Oyj

 

Ilmoitus päätöksestä (pdf)

Hakija Finavia Oyj

Dnro ESAVI/13877/2019

Päätösnro 91/2021

Asia

Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan 4.8.2011, 49/2011/1 muuttaminen, Vantaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.4.–10.5.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Viimeksi muokattu 31.03.2021