Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen, Ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, Sibbo

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
151/2023
Dnr
ESAVI/25549/2021
Sökande
Rosk’n Roll Oy Ab

Ärende

Ändring av verksamheten vid Mömossens avfallsstation, Sibbo

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 2.6.-10.7.2023 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 02.06.2023