Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttaminen, Sipoo

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
151/2023
Dnro
ESAVI/25549/2021
Hakija
Rosk’n Roll Oy Ab

Asia

Mömossenin jäteaseman toiminnan muuttaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.6.-10.7.2023 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 02.06.2023