Kungörelse – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

 

Kungörelse (pdf)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kungör med stöd av statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (390/2005) en tillståndsansökan.

Sökande: Gasum Oy, FO-nummer 0969819-3
Läge: Keuksuontie 4, 04220 Kervo (Sibbo)
Diarienummer: Tukes 5798/03.02.00/2021

Beskrivning av verksamheten enligt ansökan
Gasum Oy vill bygga ett nytt allmänt tankningsställe för naturgas där det ska placeras en behållare för flytande naturgas (LNG) med volym på 89 m³.

Åsikter och anmärkningar
Åsikter och anmärkningar om ansökan med uppgivande av diarienumret kan skickas till Tukes under adress PB 66 (Semaforbron 12 B), 00521 Helsingfors eller elektroniskt till kirjaamo@tukes.fi senast 15.8.2021.

Framläggande av ansökan
Ansökningshandlingarna hålls framlagda mellan 8.7. – 8.8.2021 på Tukes webbplats https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kemikaalien-ja-kaasujen-teollinen-kasittely.

Tukes

Mer information: Suvi Perälä, tfn 029 5052 134, e-post: suvi.perala@tukes.fi

 

Senast uppdaterad 08.07.2021