Kuulutus – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

 

Kuulutus (pdf)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 5798/03.02.00/2021

Asian kuvaus: Nesteytetyn maakaasun (LNG) ja maakaasun (CNG) tankkausasema
Hakija: Gasum Oy, y-tunnus 0969819-3
Sijainti: Keuksuontie 4, 04220 Sipoo
Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta {390/2005)

Pääasiallinen sisältö:
Gasum Oy rakentaa Sipoon kunnan Bastukärrin alueelle uuden julkisen tankkausaseman, joka
jakelee nesteytettyä maakaasua (LNG) ja paineistettua maakaasua (CNG) loppukäyttäjien ajoneuvoille ja työkoneille. Kohteessa on yksi nesteytetyn maakaasun {LNG) varastosäiliö (89 m3). Kohteessa varastoitavan maakaasun määrä on alle 50 tonnia.

Asiakirjojen nähtävilläolo:
Asiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset 8.8.2021 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:
Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 15.08.2021 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66 (Opastinsilta 12 B), 00521 HELSINKI. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 5798/03.02.00/2021.

Lisätietoja: Suvi Perälä, +358 295 052 134, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Viimeksi muokattu 08.07.2021