Kungörelse om sanering av förorenad mark

 

Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den 27.9.2021 i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av förorenad mark.

Beslutet till Sibbo kommun Kommuntekniken gäller sanering av förorenad mark i norr om Nickby kommuncentrum i detaljplaneområdet Norrängen på fastigheten 753–423–23–72, Nickby, Sibbo. Ärendets diarienummer är UUDELY/7187/2021.

Beslutet och kungörelsen till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden
27.9.20213.11.2021 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland
www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (välj Nyland).

Länken till beslutet

Sibbo kommun, Kungörelse, fastigheten 753-423-23-73, Nickby, Sibbo, 27.9.2021-3.11.2021, (pdf)

Länken till kungörelsen

Sibbo kommun, Beslut, fastigheten 753-423-23-73, Nickby, Sibbo, (pdf)

Senast uppdaterad 13.10.2021