Meddelande om kungörelse, NTM-centralen i Nyland – Beslut om sanering av förorenad mark i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, Kyllästämöntie 100, Mårtensby, Sibbo

Meddelande om kungörelse

Med anledning av en inkommen anmälan har NTM-centralen i Nyland gett den 17.3.2023 i enlighet med 136 § i miljöskyddslagen, ett beslut om sanering av förorenad mark.

Beslutet till Adastra Rakennus Oy gäller sanering av förorenad mark på fastigheten 753–421–6–280, på adressen Kyllästämöntie 100, Mårtensby, Sibbo. Ärendets diarienummer är UDELY/14214/2022.

Kungörelsen och beslutet till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 20.3.26.4.2023 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.

Länken till kungörelsen

Adastra Rakennus Oy, Kungörelse 20.3.-26.4.2023, fastigheten 753–421–6–280,  Kyllästämöntie 100, Mårtensby, Sibbo

Länken till beslutet

Beslut (på finska), Adastra Rakennus Oy, fastigheten 753–421–6–280, Kyllästämöntie 100, Mårtensby, Sibbo

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 20.03.2023