Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Kyllästämöntie 100, Martinkylä, Sipoo

 

Ilmoitus kuulutuksesta

Uudenmaan ELY-keskus on 17.3.2023 antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Adastra Rakennus Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista kiinteistöllä 753–421–6–280 osoitteessa Kyllästämöntie 100, Martinkylä, Sipoo. Asian diaarinumero on UUDELY/14214/2022.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 20.3.2023–26.4.2023 välisenä aikana Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Linkki kuulutukseen

Adastra Rakennus Oy, Kuulutus 20.3.-26.4.2023, kiinteistö 753–421–6–280, Kyllästämöntie 100, Martinkylä, Sipoo

Linkki päätökseen

Päätös, Adastra Rakennus Oy, kiinteistö 753–421–6–280, Kyllästämöntie 100, Martinkylä, Sipoo

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 20.03.2023