Kungörelse om Fingrid Abp:s program för miljökonsekvensbedömning för kraftledningsprojekt på 400 kilovolt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att programmet för miljökonsekvensbedömning för Fingrid Abp:s projekt för kraftledningsprojekt på 400 kilovolt från Puujaa i Hausjärvi till Anttila elstation på gränsen mellan Sibbo och Borgå är anhängigt (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning; 252/2017).

Kungörelse (pdf)

Kungörelsen och bedömningsprogrammet till påseende

MKB-bedömningsprogrammet och kungörelsen är framlagda till påseende 9.11.2023–8.12.2023:
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame
• www.miljo.fi (www.miljo.fi/FingridHausjarviAnttila400kvMKB)
• Hausjärvi kommun, Kommunbyrå, Keskustie 2–4, 12100 Oitti
• Hyvinge stad, Kankurinkatu 4–6, PL 86, 05801 Hyvinge
• Mäntsälä kommun, Palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
• Borgnäs kommun, Kirkkotie 176, 07170 Borgnäs
• SibboInfo, Nickby, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
• Servicekontoret Kompassen, Krämartorget B, 06100 Borgå
• Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Länkarna till handlingarna

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 09.11.2023