Kuulutus Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Fingrid Oyj:n 400 kilovoltin voimajohtohankkeen Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle ympäristövaikutusten arviointiohjelman vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä;YVA-laki 252/2017).

Kuulutus (pdf)

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 9.11.2023–8.12.2023:
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame
• www.ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/FingridHausjarviAnttila400kvYVA)
• Hausjärven kunta, Kunnanvirasto, Keskustie 2–4, 12100 Oitti
• Hyvinkään kaupunki, Kankurinkatu 4–6, PL 86, 05801 Hyvinkää
• Mäntsälän kunta, Palvelupiste Vinkki, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
• Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
• SipooInfo Nikkilä, Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo
• Porvoo, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 PORVOO
• Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs., 00520 Helsinki

Linkit asiakirjoihin

 

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 09.11.2023