Kungörelse om ASM Kiviainespalvelu Oy:s program för miljökonsekvensbedömning

Meddelande om kungörelse

ASM Kiviainespalvelu Oy har lämnat in ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektet gäller jorddeponering och bergsbrytning av Kivimäki i Sibbo. Området är beläget söder om Finska Jaktföreningens skjutfält i Sibbo, cirka 7 km sydost om Sibbo centrum.

Kungörelsen och bedömningsprogrammet till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om bedömningsprogrammet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende 24.8.2023–22.9.2023:

  • Webbplatsen för NTM-centralen i Nyland ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland
  • Miljöförvaltningens webbplats ympäristö.fi  (www.miljo.fi/ASMKiviainespalveluKivimakiMKB)
  • Sibbo kommun, Nickby bibliotek, SibboInfo, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo
  • Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, Krämartorget B, 06100 Borgå
  • Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors

Länken till kungörelsen

Kungörelse 24.8.-22.9.2023, ASM Kiviainespalvelu Oy, Jorddeponering och bergsbrytning av Kivimäki, Sibbo

Länken till bedömningsprogrammet

Bedömningsprogrammet, ASM Kiviainespalvelu Oy, Jorddeponering och bergsbrytning av Kivimäki, Sibbo


Meddelande om kungörelse (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 24.08.2023