Kuulutus ASM Kiviainespalvelu Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Ilmoitus kuulutuksesta

ASM Kiviainespalvelu Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma), joka koskee Kivimäen maanläjitystä ja louhintaa Sipoossa. Alue sijaitsee Suomen Metsästysyhdistys ry:n Sipoon ampumaradan eteläpuolella noin 7 km Sipoon keskustasta kaakkoon.

Arviointiohjelman ja kuulutuksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella. Arviointiohjelma ja kuulutus ovat nähtävillä 24.8.2023–22.9.2023:

  • Uudenmaan ELYn verkkosivulla ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa
  • Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi
    (www.ymparisto.fi/ASMKiviainespalveluKivimakiYVA)
  • Sipoon kunta, Nikkilän kirjasto, SipooInfo, Pohjoinen Koulutie 2, 04130 Sipoo
  • Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo
  • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs., 00520 Helsinki

Linkki kuulutukseen

Kuulutus 24.8.-22.9.2023, ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitys ja louhinta, Sipoo

Linkki arviointiohjelmaan

Arviointiohjelma, ASM Kiviainespalvelu Oy, Kivimäen maanläjitys ja louhinta, Sipoo


Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 24.08.2023