Kungörelse – Destia Oy, ansökan om miljö- och marktäktstillstånd och ansökan om tillstånd att få inleda verksamheten, tagande, brytande och krossande av stenmaterial, samt tillstånd att leda in avloppsvatten på annans område, Jokivarsi, Kervo

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Kungörelsen finns framlagd till påseende under perioden 21.12.2020-8.3.2021 på Keski-Uudenmaan ympäristökeskus webbsidor samt på Kervo stads och Vanda stads webbsidor. Kungörelsen finns framlagd till påseende på Sibbo kommuns webbsidor 26.1.2021-8.3.2021.

Denna kungörelse har publicerats för första gången den 21.12.2020 på myndighetens webbsida och delgivningen anses för Kervo och Vandas del ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. Denna kungörelse har publicerats på nytt, med fortsatt kungörelsetid på myndighetens webbsidor 25.1.2021. Delgivningens anses för Sibbos del ha skett på den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

Ansökningshandlingarna finns framlagda till påseende på Keski-Uudenmaan ympäristökeskus webbsidor (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) och julkipano.fi-tjänsten under kungörelsetiden.

Kungörelse

Framförande av anmärkningar och åsikter

De vilkas rätt eller fördel kan beröras av ansökningarna (parter) ges möjlighet att framföra anmärkningar om tillståndsansökningarna. Andra än parter har en möjlighet att uttrycka sin åsikt i ärendet. Vid anmärkningar och åsikter bör ärendets diarienummer TuuDno-2019-2474 anges.

Den tidigare angivna tidpunkten för inlämnande av anmärkningar och åsikter, som var den 9.2.2021, har förlängts. Skriftliga anmärkningar och åsikter bör lämnas senast den 8.3.2021 till adressen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PB 60, 04301 TUSBY

eller per e-post: yaktoimisto@tuusula.fi

eller elektroniskt på adressen www.julkipano.fi

Ärendet kan avgöras även om anmärkningar inte lämnats in inom utsatt tid.

Tilläggsinformation fås av miljöinspektör Ville Hämäläinen, tfn. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 

Senast uppdaterad 26.01.2021