Kungörelse av beslut, Destia Oy, ansökan om miljö- och marktäktstillstånd och ansökan om tillstånd att få inleda verksamhet, tagande, brytande och krossande av stenmaterial, samt tillstånd att avleda vatten på annans område, Jokivarsi, Kervo

Senast uppdaterad 26.11.2021