Päätöskuulutus Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

Viimeksi muokattu 26.11.2021