Komplettering av byggnadsordningen, framläggande av förslag

 

Den gällande byggnadsordningen kompletteras endast med en bestämmelse om sidobostäder. De gällande generalplanerna i kommunen innehåller egna bestämmelser om sidobostäder med undantag av Generalplan för skärgården och kusten där det beträffande sidobostäder hänvisas till byggnadsordningen samt Delgeneralplan för Tallmo, som inte innehåller någon bestämmelse om sidobostäder.

Byggnadsordningens bestämmelse om sidobostäder tillämpas endast på de gällande och senare i kraft trädande generalplaner med rättsverkningar som inte innehåller någon bestämmelse om sidobostäder eller i vilka det beträffande sidobostäder hänvisas till byggnadsordningen.

Förslaget till komplettering av byggnadsordningen läggs fram enligt 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 12.3-12.4.2021. Eventuella anmärkningar till kompletteringen av byggnadsordningen med en bestämmelse om sidobostäder ska skickas senast 12.4.2021 till adressen Sibbo kommun/byggnadstillsynen, Klockarbackavägen 2/PB 7, 04130 SIBBO eller registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-postmeddelandet med ”Byggnadsordning”.

Mer information om kompletteringen ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, tfn 040 191 6032, e-post: ulla-maija.upola(at)sibbo.fi

Kommunstyrelsen

12.3.2021

Här kan du läsa kommunstyrelsens protokoll 16.2.2021 § 45

Byggnadsordning i kraft varande 2020 kompletterad med sidobostad (pdf)

 

 

 

Senast uppdaterad 10.03.2021