Rakennusjärjestyksen täydentäminen, ehdotus nähtäville

 

Täydentäminen käsittää yksinomaan sivuasuntomääräyksen lisäämisen voimassa olevaan rakennusjärjestykseen. Kunnassa voimassa oleviin yleiskaavoihin sisältyy omat sivuasuntomääräyksensä lukuun ottamatta Saariston ja rannikon osayleiskaavaa, jossa viitataan sivuasunnon osalta rakennusjärjestykseen ja Talman osayleiskaava, jossa sivuasuntomääräystä ei ole lainkaan. Rakennusjärjestyksen sivuasuntomääräystä sovelletaan vain niihin voimassa oleviin ja myöhemmin voimaan tuleviin oikeusvaikutteisiin yleiskaavoihin, joissa sivuasuntomääräystä ei ole tai joissa sivuasuntomääräyksen osalta viitataan rakennusjärjestykseen.

Rakennusjärjestyksen täydentäminen asetetaan ehdotuksena nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 12.3.-12.4.2021 väliselle ajalle. Mahdolliset muistutukset rakennusjärjestyksen täydentämisestä sivuasuntomääräyksellä tulee lähettää 12.4.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta/rakennusvalvonta, Lukkarinmäentie 2/PL7, 04130 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi; kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kirjaus ”Rakennusjärjestys”.

Lisätietoja täydentämisestä antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, puh. 040 191 6032, sähköposti: ulla-maija.upola(at)sipoo.fi

Kunnanhallitus

12.3.2021

Tästä voit lukea kunnanhallituksen päätöksen 16.2.2021 § 45

Rakennusjärjestysehdotus täydennetty sivuasuntomääräyksellä (pdf)

 

 

 

 

 

Viimeksi muokattu 10.03.2021