Kommentera öarnas bobarhetsanalys!

Sibbo kommun deltar i ett nationellt bobarhetsprojekt som leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

Sibbo skärgårdsdelegation har sammanställt en bobarhetsanalys för skärgården. Bobarhetsanalyser är avsedda att användas som verktyg för att skapa livskraftiga och hållbara skärgårdssamhällen

Rapporten Öars bobarhet och livskraft i Sibbo skärgård är framlagd 1.7–31.8.2023 i kundtjänsten SibboInfo i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) samt på kommunens webbsidor på adressen www.sipoo.fi/sv/skargarden . Rapporten finns också i Gumbo Kiosk i Gumbostrand.

Har du åsikter om bobarhetsanalysen? Kommentarer kan inlämnas skriftligt till slutet av augusti

på adressen Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 Sibbo eller per e-post på adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med ordet ”Skärgård”.

Responsen behandlas av skärgårdsdelegationen och slutrapporten publiceras på kommunens webbplats under hösten.

Sibbo skärgårdsdelegation

 

Senast uppdaterad 26.06.2023