Kitöloppet -motorbåtstävlingar i Sibbo skärgård – ansökan enligt Sjötrafiklagen för åren 2022-2032

Kungörelsen och ansökan (pdf) finns framlagd till påseende under perioden 25.5.-7.6.2022 på Sibbo kommuns webbsidor.
Skriftliga anmärkningar och åsikter gällande ärendet skall i första hand lämnas in via e-post miljo@sibbo.fi eller alternativt till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 Sibbo senast 7.6.2022 kl. 16.00. I anmärkningen ska man ange ärendets diarienummer som är 631/2022.
Vid användning av e-post bör beaktas att e-posten inte är särskilt skyddad för att sända personuppgifter eller konfidentiella uppgifter.

25.5.2022
Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo

Senast uppdaterad 25.05.2022