Hyrning av en turism- och inkvarteringstomt vid Storskogsporten i Sibbo storskogs omedelbara närhet

Sibbo kommun söker en aktör för att genomföra planen som uppgjorts för en tomt vid Storskogsporten. I planen har fem off-grid-stugor, en kåta och en lagerbyggnad för naturföretagare placerats på tomten.

Storskogsportens vision 2030 har som mål att utveckla området så att det i framtiden tillhandahåller serviceverksamhet som respekterar naturen. Målet är att området ska kunna erbjuda olika slags upplevelse- och inkvarteringstjänster utöver de nuvarande restaurangtjänsterna.

Storskogsportens område kommer att utvecklas etappvis. I Storskogsportens omgivning verkar restaurang Ravintola Tila, där husdjuren i den gamla gårdsmiljön skapar en hemtrevlig stämning. I området verkar också ett ysteri och på somrarna ett sommarkafé. Verksamheten som bedrivs av Ravintola Tila stöder områdets värderingar och mål.

Sibbo kommun ligger i Nyland och är granne till Helsingfors, Borgå och Kervo. Från Sibbo reser du på cirka 20 minuter till flygplatsen och till Nordsjö hamn. Sibbo har en vacker skärgård och Finlands skogigaste skog, dvs. Sibbo storskogs nationalpark, som även sträcker sig till Helsingfors och Vanda.

Kommunen har ansökt om ett avgörande om planeringsbehov för tomten. Om ett avgörande om planeringsbehov beviljas, framskrider projektet och en hyrestagare väljs.

Illustrationen om Skogsportens område.

Skicka en fritt formulerad ansökan till Katri Roivainen, e-postadress katri.roivainen(at)sibbo.fi

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Aktören som genomför projektet
  2. Den uppskattade tidpunkten och tidsplanen för byggandet
  3. Företagets FO-nummer
  4. Kontaktperson, telefonnummer, e-postadress, mottagare av faktura
  5. Ett handelsregisterutdrag och det senaste bokslutet för företaget som blir hyrestagare.
  6. En beskrivning av den kommande affärsverksamheten och dess möjligheter som en del av utvecklingen av Sibbo storskogs nationalpark. Vi önskar också en beskrivning av eventuella nya affärsverksamheter och av samarbetet med kommunen och andra företag. Vi värdesätter perspektivet för hållbar utveckling i planerna och affärsmodellerna.

Skicka ansökan senast 18.8.2023 kl.15.00.

Du kan skicka preciserande frågor till Katri Roivainen fram till 10.8.2023 kl. 15.00.

Vi strävar efter att besvara frågor som inkommit inom den utsatta tidsfristen och ge eventuella kompletteringar och korrigeringar för tomtansökan senast 16.8.2023.

Sibbo kommuns företagsteam behandlar ansökningarna och ger en rekommendation om vilken aktör som ska väljas.

Korvenportin yleissuunnitelma (pdf)

Korvenportin työselostus (pdf)

 

Senast uppdaterad 07.07.2023