Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 23232/2021 gällande besvär om kommunalvalet

 

Helsingfors förvaltningsdomstol har 8.10.2021 fattat beslut om besvär som gäller Sibbo centralvalnämnds beslut 16.6.2021 § 61.

Beslutet är enligt 104 § i vallagen till påseende på Sibbo kommuns allmänna webbplats 15.10-22.10.2021.

Sibbo 15.10.2021

Sibbo centralvalnämnd

Senast uppdaterad 15.10.2021