Helsingin hallinto-oikeuden päätös 23232/2021 kuntavaaleja koskevasta valituksesta

 

Helsingin hallinto-oikeus on 8.10.2021 antanut päätöksen valituksesta, joka koskee Sipoon keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 61 tekemää päätöstä.

Päätös on vaalilain 104 §:n mukaisesti nähtävillä Sipoon kunnan yleisessä tietoverkossa 15.10.-22.10.2021.

Sipoossa 15.10.2021

Sipoon keskusvaalilautakunta

Viimeksi muokattu 15.10.2021