Godkända detaljplaner: S20 Detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo och NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum

Fullmäktige har genom sitt beslut 5.6.2023 och 8.6.2023 §55, §56 och §57 godkänt S20 Detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde, TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo och NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 20 juni 2023 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 22.6.2023

 

Senast uppdaterad 21.06.2023