Hyväksyttyjä asemakaavoja: S20 Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaava, TM1 Puu-Talman asemakaava ja NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos

Valtuusto on päätöksellään 5.6.2023 ja 8.6.2023 §55, §56 ja §57 hyväksynyt S20 Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavan, TM1 Puu-Talman asemakaavan ja NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 20. kesäkuuta 2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 22.6.2023

 

Viimeksi muokattu 21.06.2023