Godkänd stranddetaljplan – Krokholmen

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.3.2021 § 23 godkänt ändringen av stranddetaljplan RA4 Krokholmen, rättad enligt NMT-centralens rättelseuppmaning. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med 23.3.2021 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige

Sibbo 8.4.2021

Senast uppdaterad 06.04.2021