Hyväksytty ranta-asemakaava – Krokholmen

 

Valtuusto on päätöksellään 15.3.2021 § 23 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23.3.2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto

Sipoossa 8.4.2021

Viimeksi muokattu 06.04.2021