Godkänd detaljplaneändring, N49 för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 4.10.2021 § 122 godkänt N49 Detaljplaneändringen för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 12 oktober 2021 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige

Sibbo 14.10.2021

 

Senast uppdaterad 13.10.2021