Hyväksytty asemakaavamuutos, N49 Korttelin 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006

 

Valtuusto on päätöksellään 4.10.2021 § 122 hyväksynyt N49 Korttelin 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006 asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 12. lokakuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 14.10.2021

 

Viimeksi muokattu 13.10.2021