Godkänd detaljplaneändring, M2 Detaljplaneändring för Massby ridcentrum

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.11.2021 § 131 godkänt M2 Detaljplaneändring för Massby ridcentrum.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 23 november 2021 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige

Sibbo 25.11.2021

 

Senast uppdaterad 24.11.2021