Hyväksytty asemakaavamuutos, M2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos

 

Valtuusto on päätöksellään 15.11.2021 § 131 hyväksynyt M2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23. marraskuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 25.11.2021

 

Viimeksi muokattu 24.11.2021