Godkänd detaljplan, S31 Detaljplan till handelskvarteret vid Nya Borgåvägen

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 22 juni 2022 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 23.6.2022

 

Senast uppdaterad 22.06.2022