Hyväksytty asemakaava, S31 Uuden Porvoontien kaupankortteli asemakaavaehdotus

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 22. kesäkuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 23.6.2022

 

Viimeksi muokattu 22.06.2022