Godkänd detaljplan och detaljplaneändring, S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen

 

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 31.5.2021 § 167 godkänt S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 8 juni 2021 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen

Sibbo 10.6.2021

 

Senast uppdaterad 10.06.2021