Hyväksytty asemakaava ja asemakaavan muutos, S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys

 

Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 § 167 hyväksynyt S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 8. kesäkuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus

Sipoossa 10.6.2021

 

Viimeksi muokattu 10.06.2021