Godkänd detaljplan och detaljplaneändring, N65 Skogsliden

Fullmäktige har genom sitt beslut 12.2.2024 § 5 godkänt detaljplanen och detaljplaneändringen för N65 Skogsliden. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 20 februari 2024 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 20.2.2024

 

Senast uppdaterad 19.02.2024