Hyväksytty asemakaava ja asemakaavan muutos, N65 Metsärinne

Valtuusto on päätöksellään 12.2.2024 § 5 hyväksynyt N65 Metsärinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 20. helmikuuta 2024 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 20.2.2024

 

Viimeksi muokattu 19.02.2024