Godkänd detaljplan, N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning, detaljplaneändring

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.05.2023 § 164 godkänt N61 Oljevägens och Brobölevägens korsningens detaljplaneändring. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 30 maj 2023 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 8.6.2023

 

Senast uppdaterad 06.06.2023