Hyväksytty asemakaava, N61 Öljytien ja Brobölentien risteys, kaavamuutos

Kunnanhallitus on päätöksellään 22.05.2023 § 164 hyväksynyt N61 Öljytien ja Brobölentien risteyksen kaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 30. toukokuuta 2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 8.6.2023

 

Viimeksi muokattu 06.06.2023