Godkänd detaljplan, M4 Detaljplaneändring för Massby värmecentral

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 26.4.2021 § 37 godkänt Detaljplaneändringen för M4 Massby värmecentral. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 4 maj 2021 i kommunens allmänna datanät Framsida > Demokrati > Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktige.

Fullmäktige

Sibbo 6.5.2021

 

Senast uppdaterad 03.05.2021