Hyväksytty asemakaava, M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavamuutos

 

Valtuusto on päätöksellään 26.4.2021 § 37 hyväksynyt M4 Massbyn lämpökeskuksen asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 4. toukokuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa Etusivu > Demokratia > Esityslistat ja pöytäkirjat > Valtuusto.

Valtuusto

Sipoossa 6.5.2021

 

Viimeksi muokattu 03.05.2021