Godkänd detaljplan, Detaljplaneändring för M2 Massby ridcentrum

 

Fullmäktige har genom sitt beslut 16.5.2022 § 38 godkänt på nytt den korrigerade detaljplanen för Detaljplaneändringen för M2 Massby ridcentrum efter NTM-centralens begäran om justering.

Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 25 maj 2022 i kommunens allmänna datanät.

Kommunstyrelsen
Sibbo 2.6.2022

 

Senast uppdaterad 30.05.2022