Hyväksytty asemakaava, M2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutos

 

Valtuusto on päätöksellään 16.5.2022 § 38 hyväksynyt uudelleen ELY-keskuksen oikaisupyynnön jälkeen korjatun M2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutoksen.

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 25. toukokuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 2.6.2022

 

Viimeksi muokattu 30.05.2022